TOP10RATE.COM.net là một ứng dụng cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến cho người chơi. Khi sử dụng dịch vụ của TOP10RATE.COM, người chơi đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu rõ ràng trong tuyên bố miễn trách nhiệm này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm từ phía TOP10RATE.COM

1. Miễn trừ trách nhiệm về nội dung

Người chơi hiểu và đồng ý rằng TOP10RATE.COM không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được tạo ra hoặc đăng tải bởi người chơi hay bên thứ ba trên ứng dụng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các bình luận, hình ảnh, video hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà người chơi truy cập qua ứng dụng.

Người chơi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi nội dung họ đăng tải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Nếu nội dung vi phạm pháp luật, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, TOP10RATE.COM có quyền gỡ bỏ nội dung đó mà không cần thông báo.

2. Miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật

TOP10RATE.COM nỗ lực để duy trì dịch vụ ổn định và liên tục, tuy nhiên có thể xảy ra những sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát như trục trặc máy chủ, sự cố mạng, lỗi phần mềm. TOP10RATE.COM không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do những sự cố này.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của TOP10RATE.COM (nếu có) sẽ không vượt quá phí dịch vụ mà người chơi đã thanh toán cho TOP10RATE.COM.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ TOP10RATE.COM như nhãn hiệu, bản quyền, công nghệ và thiết kế đều thuộc về TOP10RATE.COM. Người chơi không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc công bố, cấp phép các quyền liên quan đến dịch vụ mà không có sự cho phép của TOP10RATE.COM.

4. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Tuyên bố miễn trách nhiệm này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ TOP10RATE.COM sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam.

5. Thay đổi điều khoản

TOP10RATE.COM có quyền thay đổi các điều khoản trong tuyên bố miễn trách nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên ứng dụng hoặc website của TOP10RATE.COM. Người chơi phải tuân theo những thay đổi mới nhất.

Kết luận

Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ TOP10RATE.COM, người chơi đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các điều khoản đã nêu trong tuyên bố miễn trách nhiệm này. Người chơi có trách nhiệm đọc và hiểu rõ nội dung trước khi truy cập hay sử dụng dịch vụ TOP10RATE.COM.